Vlieg route

route_1_1Zeewolde, 14 juni 2009 – Blijft Zeewolde vliegtuigvrij? is nog steeds de vraag die Stuurgroep Ecologie en Milieu (StEM) zich stelt nu het Milieueffectrapport (MER) over de uitbreiding van Lelystad Airport is gepubliceerd. Het bestuur is er allerminst gerust op. “Toen in 2008 de startnotitie MER door de directie van Lelystad Airport gepresenteerd werd, ontstond dadelijk onduidelijkheid met betrekking tot de vliegroutes. De gewijzigde adviesroute van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) was niet in de startnotitie MER opgenomen en ook stonden nergens de aanvliegroutes naar de landingsbanen vermeld. Wij begrijpen nu ook waarom deze routes toen niet vermeld stonden want vliegtuigen die landen op Lelystad Airport vliegen op 600 meter over ons dorp heen!”, laat Janet de Jong van StEM weten. “Ook werd bekend dat er alternatieve vertrekroutes zijn voorgesteld die dichtbij ons dorp zijn gepland om de Oostvaardersplassen te ontzien. Wij moeten ten koste van alles zien te voorkomen dat deze vliegroutes een realiteit worden!”

Kort dag
“Toch zijn we bang dat de mensen dit gedoe zat zijn. Ze hebben al eens protest aangetekend, moeten dat nu weer doen en bovendien is de gehele procedure zo ingewikkeld dat je eigenlijk professor moet zijn om er nog iets van te snappen. Daarbij loopt het tegen de zomervakantie aan en hebben mensen andere dingen aan het hoofd. Ook voor ons is het kort dag, maar StEM zal net als vorig jaar een voorbeeldzienswijze opstellen, die door iedereen van onze website te downloaden is.

Bezwaren
Nadat eerder aangevoerde bezwaren tegen de uitvoering van de MER 1 en MER 2 door de Raad van State in oktober 2007 gegrond waren verklaard, moest de gehele procedure opnieuw doorlopen worden. Lelystad Airport moet uiterlijk in oktober 2009 een nieuwe aanwijzing van de minister van V&W hebben verkregen, anders verwijst Raad van State de hele procedure wederom naar de prullenmand. “Ook daarom is het van belang dat àlle inwoners van Zeewolde uiterlijk 22 juli een zienswijze indienen of mondeling reageren tijdens de hoorzitting op 29 juni in het provinciehuis ”, aldus StEM.

Bron: Zeewolde Actueel