Author Peter Cruijff

Samenwerking
0

Op donderdag 17 november tekenden Huurdersbelangen Zeewolde, gemeente Zeewolde én Woonpalet de prestatieafspraken. In de prestatieafspraken komen de partijen overeen wat ieders aandeel is aan de kwantiteit en kwaliteit van de sociale volkshuisvesting in Zeewolde. Met het ondertekenen van de prestatieafspraken dragen de partijen uit zich gezamenlijk verantwoordelijk te voelen voor het…

Samenwerking
0

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst bezegelden Huurdersbelangen Zeewolde en Woonpalet op maandag 14 november hun prettige samenwerking. De samenwerkingsovereenkomst werd geactualiseerd en aangescherpt naar aanleiding van de Nieuwe Woningwet. Geactualiseerd Rode draad door alle wijzigingen, is dat de samenwerking explicieter omschreven is en dat de wederzijdse verantwoordelijkheden en rechten…