Agenda Jaarvergadering 2021

Agenda voor de Jaarvergadering van datum: 10 november
Plaats: The Lux, Raadhuisplein 19-20    Aanvang: 20.00 uur

Omdat dit een horecagelegenheid is, is QR-code (negatieve Coronatest of vaccinatiebewijs) noodzakelijk.

1. Opening.

2. Samenstelling en taakstelling van Huurdersbelangen Zeewolde

2.1 Samenstelling bestuur
2.2 Benoeming nieuwe bestuursleden:
           Jan Zwaan                      Aftredend en herkiesbaar
           Joyce van Haperen       Aftredend en herkiesbaar
           Gerard de Brieder
2.3 Rooster van aftreden
           Maureen van de Hoef in 2026
           Jan Zwaan in 2021
           Joyce van Haperen in 2021
           Ben Meijer in 2022
           René Zieltjes                  Afgetreden, niet herkiesbaar

3. Mededelingen

4. Huishoudelijk reglement

5. Goedkeuring concept verslag van de ALV 10 april 2019

6. Jaarverslag 2020

7. Verslag kascommissie over het jaar 2020

8. Financieel jaarverslag

8. Begroting 2021

9 Benoeming nieuwe leden kascommissie

Aansluitend:

Presentatie Woonpalet: Nieuwbouw woningen, wat is daarvoor nodig?
In deze tijd van krapte zal Woonpalet u inlichten over de nieuw te bouwen woningen, o.m.:
• De locatie: waar kunnen we gaan bouwen?
• Welk soort woning: hoe bepalen we voor wie we gaan bouwen?
• Keuzes: wat moeten we doen om te bepalen of we ook echt kunnen gaan bouwen?

Presentatie Huurdersbelangen Zeewolde: Bewustwording energie gebruik
Wij hebben dit jaar als Energieteam behoorlijk veel onderzoek gedaan naar toepassingen in zowel huur- als koopwoningen, betreffende energiebesparing en duurzaamheid. Deze opgedane kennis willen wij als het bestuur van HBZ graag met u delen. De inhoud van deze presentatie vindt u in deze link:   Duurzaamheid HBZ 10112021

Agenda AJV 10-11-2021