Agenda Jaarvergadering 2020

Agenda voor de Jaarvergadering van datum: nog te bepalen
Plaats: The Lux, Raadhuisplein 19-20    Aanvang: 20.00 uur

  1. 1. Opening
  2. 2. Samenstelling en taakstelling van Huurdersbelangen Zeewolde

2.1 Samenstelling bestuur
2.2 Benoeming nieuwe bestuursleden:
      Maureen van de Hoef       Aftredend en herkiesbaar
      Gerard de Brieder
2.3 Rooster van aftreden
      Maureen van de Hoef in 2020
      Jan Zwaan in 2021
      Joyce van Haperen in 2021
      Ben Meijer in 2022
      René Zieltjes                      Afgetreden, niet herkiesbaar

  1. 3. Mededelingen
  2. 4. Goedkeuring concept verslag van de ALV 10 april 2019
  3. 5. Jaarverslag 2019
  4. 6. Verslag kascommissie over het jaar 2019
  5. 7. Financieel jaarverslag
  6. 8. Begroting 2020
  7. 9. Benoeming nieuwe leden kascommissie

 

Aansluitend:

Presentatie Woonpalet: Huurverhoging
Bertho Eding, Manager klantzaken van Woonpalet, zal uitleg geven over de huurverhoging 2020, hoe deze tot stand komt.

Presentatie: Energieloket
Arne Pronk, beleidsmedewerker Energie bij Natuur en Milieufederatie Flevoland, neemt u mee in het duurzaam omgaan met energie. Hij zal ook een stand hebben met zaken over “Ontdek je Lekje”, waar u vragen kunt stellen over het hoe en waarom betreffende uw verbruik. Het is een kans om vragen te stellen over zaken als energiebesparing, duurzaamheid en wat dat betekent voor u als huurder.

Agenda Jaarvergadering 2020
“Zodra er een datum bekend is, zal er een pdf beschikbaar komen”