Agenda Jaarvergadering

Agenda voor de Jaarvergadering van 10 april 2019
Plaats: The Lux, Raadhuisplein 19-20 Aanvang: 20.00 uur

1. Opening.

2. Samenstelling en taakstelling van Huurdersbelangen Zeewolde
2.1 Samenstelling bestuur
2.2 Benoeming nieuwe bestuursleden:
Ben Meijer, aftredend en herkiesbaar
2.3 Rooster van aftreden
Maureen van de Hoef in 2020
Jan Zwaan in 2021
Joyce van Haperen in 2021
René Zieltjes in 2021

3. Mededelingen

4. Goedkeuring concept verslag van de ALV 18 april 2018

5. Jaarverslag 2018

6. Verslag kascommissie over het jaar 2018

7. Financieel jaarverslag

8. Begroting 2019

9 Benoeming nieuwe leden kascommissie

Aansluitend:

Presentatie Woonpalet: Duurzaamheid

Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur-bestuurder van Woonpalet en Ewout Suithoff, wethouder CU gemeente Zeewolde, nemen u mee door het huidige energielandschap. Waarom is de overgang naar duurzame energie zo belangrijk? Wat doet Woonpalet aan uw woningen, en wat kunt u zelf doen? Welke rol speelt een energiecoöperatie als ZeewoldeZon? Het is ook een kans om vragen te stellen over zaken als energiebesparing, duurzaamheid en wat dat betekent voor u als huurder.

Agenda Jaarvergadering 10-04-2019