Huurdersbelangen Zeewolde

Huurdersbelangen Zeewolde behartigt de belangen van de huurders van Woonpalet en wil samen met de huurders en woningzoekende een gemeentelijk beleid stimuleren voor betaalbare, kwalititatief goede huurwoningen in Zeewolde.
Huurdersbelangen Zeewolde is een huurdersvereniging voor huurders die huren van de woningstichting Woonpalet te Zeewolde, of daar als woningzoekende staan ingeschreven. Het bestuur voert haar beleid binnen de door de overheid vastgestelde subsidies van de woningcorporatie(s).

Regelmatig laat het bestuur iets van zich horen. Regelmatig wordt de website bijgewerkt met informatie over actuele zaken, zowel landelijk als binnen de gemeente. Eén keer per jaar organiseren we een jaarvergadering, meestal in het voorjaar. Alle huurders mogen hier aan deelnemen en ontvangen een uitnodiging, waarin ook de agenda vermeld staat. Ook wordt alle nieuwe informatie vermeld op onze website.

Gezien het grote aantal verhuizingen in Zeewolde zijn er ook regelmatig veranderingen in de bestuurssamenstelling en heeft het bestuur regelmatig behoefte aan nieuwe leden. Daarom vragen we u, indien u geïnteresseerd bent in een bestuur- of vrijwilligersfunctie, zich bij ons aan te willen melden. Het bestuur vergadert 1 keer per maand. De bestuursleden volgen cursussen van de Nederlandse Woonbond om zich te scholen in alle zaken die betrekking hebben op huurderszaken. Binnen het bestuur wordt daarmee deskundigheid opgebouwd die voor de huurders en woningzoekende ingezet kan worden. Deze cursussen zijn gratis en het bestuurslid ontvangt ook een dagvergoeding, uiteraard worden de reis- en verblijfkosten vergoed.

Meldpunt Energiealarm

Kort geleden opende de Woonbond het Meldpunt Energiealarm. Huurders met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning kunnen daar laten weten wat er aan de hand is in hun woning, hoe hoog hun energierekening is, en wat zij precies verbruiken aan energie.

Woont u zelf in een slecht geïsoleerde woning en/of is uw rekening hoog? Doe dan ook zelf een melding. En vraag uw buren in een vergelijkbare woning om hetzelfde te doen.

Naar meldpunt energiealarm

Laatste nieuws

Samenwerking
0

Zeewolde, 29 november 2018 Prestatieafspraken sociale volkshuisvesting geactualiseerd Drie handtekeningen bekrachtigen de afspraken van dé drie partijen in Zeewolde die zich inzetten voor goed wonen in Zeewolde. Huurdersbelangen Zeewolde, gemeente Zeewolde en Woonpalet presenteren op 29 november de geactualiseerde prestatieafspraken. Belofte Met het ondertekenen van de prestatieafspraken beloven de partijen…

Woonbond
0

12 september 2018 Gisteren stemde de Tweede Kamer in met het afschaffen van twee bepalingen in de huurtoeslag: het afschaffen van de zogenaamde KAN-bepaling en de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag. CC BY-SA 2.0 – FlickR De Woonbond is voor het afschaffen van de harde inkomensgrenzen maar fel tegen de…