Huurdersbelangen Zeewolde

Huurdersbelangen Zeewolde behartigt de belangen van haar leden bij Woonpalet en wil samen met de huurders en woningzoekende een gemeentelijk beleid stimuleren voor betaalbare, kwalititatief goede huurwoningen in Zeewolde.

Huurdersbelangen Zeewolde is een huurdersvereniging met leden die huren van de woningstichting Woonpalet te Zeewolde. Alle huurders en woningzoekende van Woonpalet in Zeewolde kunnen lid worden van de vereniging. Op dit moment wordt nog geen contributie gevraagd omdat het bestuur haar beleid voert binnen de door de overheid vastgestelde subsidies van de woningcorporatie(s).

Regelmatig laat het bestuur iets van zich horen. Een paar keer per jaar wordt de website bijgewerkt met informatie over actuele zaken, zowel landelijk als binnen de gemeente. Eén keer per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering, meestal in het voorjaar. Alle leden mogen hier aan deelnemen. De leden ontvangen een uitnodiging, waarin ook de agenda vermeld staat. Vooraf is er nog gelegenheid onder het genot van een kopje koffie de vergaderstukken in te zien en kan met andere huurders kennisgemaakt worden. Ook wordt alle nieuwe informatie vermeld op onze website.

Gezien het grote aantal verhuizingen in Zeewolde zijn er ook regelmatig veranderingen in de bestuurssamenstelling en heeft het bestuur regelmatig behoefte aan nieuwe leden. Daarom vragen we u, indien u geïnteresseerd bent in een bestuur- of vrijwilligersfunctie, zich bij ons aan te willen melden. Het bestuur vergadert 1 keer per maand. De bestuursleden volgen cursussen van de Nederlandse Woonbond om zich te scholen in alle zaken die betrekking hebben op huurderszaken. Binnen het bestuur wordt daarmee deskundigheid opgebouwd die voor de huurders en woningzoekende ingezet kan worden. Deze cursussen zijn gratis en het bestuurslid ontvangt ook een dagvergoeding, uiteraard worden de reis- en verblijfkosten vergoed.

Nieuws

Geen categorie
0

Kom naar het huurdersfestival 2018! De woonbond organiseert op zaterdag 29 september het Huurdersfestival in Amersfoort. Zie de flyer voor meer informatie en hoe je je kunt aanmelden. Flyer huurdersfestival 2018

Samenwerking
0

Onze verhuurder Woonpalet heeft een convenant gesloten met gemeente Zeewolde, Maatschappelijke Dienst Flevoland (MDF) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) om op deze manier gedwongen huisuitzetting te voorkomen. Kijk hiervoor op de site van Woonpalet bij: Samenwerken om huisuitzettingen te voorkomen